Obrazové materiály pro Septimu

poznávačka (plazi a obojživelníci)

ptáci – tělo

plazi – tělo

poznávačka (ptáci)

poznávačka (savci)

Laboratorní práce

lab_pitva kapra (náhrada)

lab_ryby (náhrada)

lab_žáby ČR (náhrada)

lab _užovka podplamatá (náhrada)

lab_ptačí řády