Organizační řád a další směrnice

Organizační řád a vybrané směrnice školy naleznete v článku.

Organizační řád Gymnázia a SOŠPg
Směrnice pro vydávání druhopisů

Směrnice „Udělení individuálního vzdělávacího plánu“