Ornitologický den s tercií

V úterý 10. září se třída tercie vypravila do Střediska ekologické výchovy Střevlík v Hejnicích, kde se žáci zúčastnili programu Letem ornitologickým světem.

V první části si terciáni oprášili znalosti z minulého školního roku pomocí hry, skupinové práce a poznávačky.  Zájemci si rovněž mohli vyzkoušet i určování druhů ptáků podle vajec.  V druhé části žáci viděli odchytové sítě a kroužkování ptáků (pěnkavy, pěnice, budníčka, sýkory koňadry, sýkory babky, červenky a střízlíka). Také využili dalekohledy a zkusili pozorovat ptáky v jejich přirozeném prostředí. Závěr patřil různým typům ptačích budek a jejich sestavování. Celý den Vám přiblíží následující fotografie.

Za biologii,

Mgr. Jitka Šibravová