Paleontologické přednášky

V úterý 28. května nás navštívil popularizátor paleontologie Mgr. Vladimír Socha.

Studenti septimy a budoucí seminaristé z biologie ze 3.A a 3. B si poslechli přednášku, která se týkala vzniku a vývoje života na Zemi s důrazem na vývoj člověka. Hlavním tématem přednášky pro žáky sekundy a kvarty byla velká vymírání v dějinách planety Země. Všichni studenti si jistě osvěžili znalosti z hodin biologie a obohatili se o nové a detailní informace. 

Za biologii,

Mgr. Jitka Šibravová