Pangea

David Vedral z primy postoupil do celostátního kola mezinárodní matematické soutěže Pangea.

Letos se naše škola zapojila poprvé do mezinárodní matematické soutěže Pangea, která je v České republice pořádána od roku 2012. Soutěž se koná pod záštitou Českého svazu vědeckotechnické společnosti a Jednoty českých matematiků a fyziků.

Soutěžní klání je organizováno dvoukolově. První kolo probíhá na školách v 6 kategoriích odpovídajících jednotlivým ročníkům od 4. do 9..Výsledky se zpracovávají celostátně s tím, že 30 nejúspěšnějíších žáků každé kategorie postupuje přímo do celostátního finále. Soutěž je dobrovolná. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 52 000 žáků z 510 škol České republiky, z naší školy to bylo 68 soutěžících ve 4 kategoriích. Více na http://www.pangeasoutez.cz/

Do finále postupuje David Vedral z primy. Umístil se na prvním místě kategorie 6. tříd v rámci školy i kraje a v celostátním srovnání obsadil 15. místo.

Ostatní účastníci získají informace o svém umístění na: http://www.pangeasoutez.cz/vysledky/.  Pro své přihlášení je nutné použít ID a heslo žáka, které bylo uvedeno na záznamovém archu. V případě ztráty hesla kontaktujte p. Frintovou.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a Davidovi přejeme úspěch v celostátním kole, které se uskuteční 11. 5. 2018. A příští rok ……….

Za komisi matematiky a fyziky

Šárka Frintová