Pedagogické

ŠVP pro jednotlivé obory

ŠVP pro jednotlivé obory, viz dále v článku Celý článek »

Snímek školy

Snímek školy ke stažení zde

Krizový plán školy

Krizový plán školy

– obsahuje základní postupy při řešení krizových situací ve škole. Je zpracován podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007) a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.

Kyberšikana

Pro velký zájem rodičů zde uvádíme dokument, se kterým byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách. Jedná se o „Rizika ohrožující dospívající uživatele Internetu“. Celý článek »

Školní řád pro školní rok 2019/2020

 

Školní řád pro školní rok 2019/2020:

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY 2019-2020 s obsahem od 2.9.2019