Pedagogika jinak

Studenti předškolní a mimoškolní pedagogiky vyrazili za poznáním.

Přijímacího řízení na naší škole využili studenti předškolní a mimoškolní pedagogiky k výuce mimo školu. Třetí ročník navštívil volnočasové centrum Motyčkovic klika, kde se pod vedením Bc. Věry Motyčkové a jejího týmu aktivně seznamoval s prožitkovou pedagogikou. Studenti prozkoumávali všemi smysly prožitkovou místnost paní Láry Fáry, hráli kooperativní hry a všechny aktivity ještě metodicky reflektovali.

Maturanti se již tradičně vydali do blízkého Jablonce nad Nisou, do modelové Montessori mateřské školy, která je alternativou tradičním mateřským školám již více než 25 let. Studenti měli možnost vidět a tiše pozorovat děti při práci, shlédli elipsu a na závěr si dlouze povídali s ředitelkou mateřské školy Vlastou Hillebrandovou o principech pedagogiky Marie Montessori.