Pěvecký sbor a dramatický soubor nově na Jergymu!

V letošním roce začínají na naší škole působit soubory Altitudo a Bezejména, více informací dále v článku.

Studentský pěvecký sbor Altitudo a dramatický soubor Bezejména zvou studenty do svých řad

 Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova letos otevírá dva pěvecké sbory a dva dramatické soubory:

  • Přípravný sbor Altituda (zpěváci 10-16 let) čtvrtek 14:45 – 16:00 (kdo stihne, začíná už v 14:15 hlasovou výchovou)
  • Altitudo (zpěváci 14-28 let) čtvrtek 16:45 – 18:30
  • Přípravný dramatický soubor Bezejména (10-16 let) pátek 14:45 – 16:00 (kdo stihne, začíná už v 14:15 improvizací)
  • Dramatický soubor Bezejména (14-24 let) pátek 16:00 – 17:30

Pěvecké sbory vedou Miloslava Čechlovská a Daniel Hutař, na klavír doprovází Vilém Valkoun. Dramatické soubory vedou Miloslava Čechlovská, Jarmila Šírlová a Eliška Vobrubová. Zkoušky začínají druhý týden v září.

Pěvecké sbory Altitudo letos plánují kromě jiného dvě pětidenní soustředění v Jizerských horách, koncerty, Hudební festival středních pedagogických škol, mezinárodní soutěž Festa musicale Olomouc, přípravu na soutěž ve Španělsku.

Dramatické soubory letos plánují účast na našich i mezinárodních soutěžích (Dětská scéna, Mladá scéna, polský festival Teatrrralki a další) a další prezentaci svých inscenací. Věnujeme se také nadějným recitátorům.

Pokud máte chuť si práci v souborech vyzkoušet, přijďte na zkoušku.

Za vedoucí sborů a souborů Miloslava Čechlovská