Podmínky klasifikace – Rašínová

Podmínky klasifikace ze zeměpisu

Je třeba, aby si každý student vedl svou evidenci na deskách školního sešitu a to jak dosažený počet bodů, tak i maximální možný počet bodů. Známkovací systém Bakaláři bohužel občas udává zkreslenou průběžnou známku. Prioritní je evidence výsledků, kterou si vedu sama v klasifikačním archu. V Bakaláři jsou uváděny pouze body z povinných písemných prací.

 

Student musí mít napsané všechny písemné práce, v případě absence je nutné si písemnou práci dopsat v konzultačních hodinách (středa 13:30 – 14:00) po předchozí dohodě.

 

K povinným písemným pracím je možné sbírat bonusové body – referát 2 body ze 2, aktualita 2 body ze 2, případně další aktivity, které budou nabízeny během školního roku.

Výpočet dosažených procent

(součet dosažených bodů : součet maximálního počtu bodů) x 100

 

Klasifikační stupnice:

0 – 45, 9 % … 5

45 – 59,9 % … 4

60 – 74,9 % … 3

75 – 89,9 % … 2

90 % a více … 1