Podmínky klasifikace – Rašínová

Podmínky klasifikace z matematiky pro třídy Kvinta, Oktáva, 1.M, 3.M, Tercie a Kvarta

Je třeba, aby si každý student vedl svou evidenci bodů, a to jak dosažený počet bodů, tak i maximální možný počet bodů (např 5 bodů z 10b.). Známkovací systém Bakaláři bohužel občas udává zkreslenou průběžnou známku. Prioritní je evidence výsledků, kterou si vedu sama v klasifikačním archu. V systému Bakaláři jsou uváděny pouze body z povinných písemných prací.

 

Studenti pedagogické školy a vyššího gymnázia musí mít napsané všechny písemné práce, v případě absence je nutné si písemnou práci dopsat v konzultačních hodinách (středa 13:30 – 14:00) po předchozí dohodě.

Žáci tříd nižšího gymnázia musí mít napasných 80 % písemných prací a všechny čtvrtletní práce za dané pololetí

 

K povinným písemným pracím je možné sbírat bonusové body: úspěšně řešené úlohy v MO, aktivita při hodině, domácí úkoly atd.

 

Výpočet dosažených procent

(součet dosažených bodů : součet maximálního počtu bodů) x 100

 

Klasifikační stupnice:

Pro pedagogickou školu a vyšší gymnázium: 0 – 34, 9 % … 5, 35 – 54,9 % … 4, 55 – 74,9 % … 3, 75 – 89,9 % … 2, 90 % a více … 1

Pro nižší gymnázium: 0 – 29, 9 % … 5, 30 – 49,9 % … 4, 50 – 69,9 % … 3, 70 – 84,9 % … 2, 85 % a více … 1