Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje

Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na středních školách a gymnáziích Libereckého kraje

Název projektu:

Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ  a gymnáziích Libereckého kraje

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.09/03.0007:

Žadatel dotace:

Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, PO

 Naše škola se účastnila jako partner projektu Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/03.0007.

Dalšími partnery projektu jsou:

Střední průmyslová škola technická

Belgická 4852, Jablonec n.N., PO, www.spstjbc.cz

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Liberec, Kostelní 9, PO, www.szs-lib.cz

Střední průmyslová škola

Česká Lípa, Havlíčkova 426, PO, www.sps-cl.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Česká Lípa, 28.října 2707, PO, www.skolalipa.cz

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie

Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, PO,  www.vosmoa.cz

Gymnázium U Balvanu

 Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, PO, www.gymjbc.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta

Semily, Nad Špejcharem 574, PO, www.giosm.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola

Turnov, Skálova 373, PO, www.sups.info

Za naši školu se projektu zúčastnili tito učitelé s těmito výstupy :

Mgr. Iva Bucharová (Dějiny výtvarné kultury) – bucharova

Středověk (Katedrála sv. Víta – 1, 2) , Gotické malířství (Malířství 1, 2), Moderní směry (Postimpresionismus – 1, 2 , Umělecké dílo (1, 2), Architektura (1, 2),

Mgr. Jan Divíšek (Dějepis, Zeměpis) – divisek

Prezidenti USA v době studené války, AZ kvíz dějiny 20.století, Dějiny Říma – vybrané udalosti, Poznej místa – Evropa, Evropská integrace, Evropští státníci, Staty byvalé Jugoslávie, Poznej místa – Amerika, Poznej místa – Asie, Řeky ČR

Mgr. Štěpán Holý (Biologie) – holy

Stavba listu, Stavba květu, Historie Biologie, Kostra obratlovce, CNS, Hormonální sous., Vylučovací sous., Oběhová sous., Dýchací sous., Trávicí sous.

Mgr. Žaneta Horanová (Fyzika) – horanova

Mechanika tuhého tělesa, Vedení elektrického proudu, Struktura mikrosvěta, Pohyb v mikrosvětě, Dynamika kmitavého pohybu, Fyzikální soutěž, Kinematika (kmitavý pohyb), Kmitání vlnění (zabava), Kruhový děj, Moment setrvačnosti

Mgr. Pavel Jošt (Matematika) – jost

Vzájemná poloha kružnic, Řez krychle (1 – 9)