Poslední zvonění 2017

Fotografie od Kláry Hoffmannové z posledního zvonění naleznete na Facebooku školní televize.