Požadavky – předmět Hra na hudební nástroj

Základní literatura:

* Škola hry na klavír pro SpgŠ I.-IV. díl

* Alternativní literatura: Evropská klavírní škola – Fr. Emonts

Nová klavírní škola –Z. Janžurová, M. Borová

* Zpěvníky Já písnička 1.2.3.díl, Malým zpěváčkům, …(neomezeně)

1.Hra na klavír

Vyučující budou dbát na dodržení osnov. Pro každý ročník je závazný příslušný díl Klavírní školy pro SOŠPg (popř. alternativní školy), při nesplnění zadaného cvičení student bude neklasifikován a vykoná dodatečnou zkoušku v září. Každé pololetí student povinně vykoná třídní přehrávku, ve čtvrtém ročníku jsou přehrávky pouze v prvním pololetí.

I.a II.díl jsou povinné, další mohou být nahrazeny klavírní literaturou odpovídající úrovně.

Pokročilí mohou pokračovat v látce v přiměřeném rozsahu úměrně k jejich technické vyspělosti.

2. Improvizace

1.ročník: písně dur v rozsahu pěti tónů ve 3 tóninách (výběr C,G,D,F)

2.ročník: písně dur v rozsahu oktávy ve 3 tóninách od bílých kláves, II.pololetí s předehrou

3.ročník: písně moll ve 2 tóninách od bílých kláves (výběr c, g, d, a, e)

4.ročník: písně umělé dle vlastního výběru s užitím vedlejších harmonických funkcí

(dle náročnosti i 1 tónina)

3. Stupnice a technická cvičení

1.ročník: durové stupnice C,G,D zvlášť

2.ročník: durové stupnice kvintového a kvartového kruhu od bílých kláves (zvlášť – oběma) C, G, D, A / E, F, H (B)

akord a jeho obraty (legato, staccato, rozloženě)

3.ročník: mollové stupnice kvintového a kvartového kruhu od bílých kláves (zvlášť/dohromady dle pokročilosti) a,e,h, d,g,c,f

akord a jeho obraty (legato, staccato, rozloženě)

4.ročník: Stupnice a akordy stejnojmenné – opakování (Cc, Gg, Dd, Aa), pouze maturanti hrají stupnice k přehrávkám v 1. pololetí

4. Kadence

1.ročník: TSTDT (5 poloha) dur v tóninách od bílých kláves (C, G, D)

2.ročník: TSTDT (5,6, 4/6 poloha) dur v tóninách od bílých kláves (viz stupnice)

3.ročník: TSTDT (5,6, 4/6 poloha) moll v tóninách od bílých kláves (viz stupnice)

4.ročník: TSTDT (5,6, 4/6 poloha) v tóninách stejnojmenných (viz stupnice)

5. Hra na flétnu:

Hra je doplňkovou aktivitou s frontálním způsobem výuky, slouží jako zběžné seznámení s nástrojem a je vyučována ve 2. a 3. ročníku. Přehrávka je povinná vždy v pololetí příslušného ročníku.

Literatura: Ladislav Daniel: Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu –I.díl

2.ročník:1.-12. lekce

3. ročník: 13.- 20. lekce

Pokročilí: možnost souborové či náročnější sólové hry, popř. hra na altovou či tenorovou flétnu