Předmět základy společenských věd

Obsah výuky v jednotlivých ročnících, hodinové dotace předmětu ZSV

Čtyřleté a víceleté gymnázium:

prima, sekunda, tercie, kvarta – předmět občanská výchova – hodinová dotace 1 hodina/týden

1. ročník. kvinta – základy psychologie – hodinová dotace 2 hodiny/týden

2. ročník, sexta – základy ekonomie – hodinová dotace 2 hodiny/týden

3. ročník, septima – základy politologie, základy právní teorie – hodinová dotace 2 hodiny/týden+ volitelný společenskovědní seminář – hodinová dotace 2 hodiny/týden

4. ročník, oktáva – základy filosofie a etiky – hodinová dotace 2 hodiny/týden + volitelný společenskovědní seminář – hodinová dotace 2 hodiny/týden

Náplní společenskovědních seminářů jsou základy sociologie, základy religionistiky, dějiny 20. století + vybraná témata z dalších společenskovědních oborů.

Střední odborná škola pedagogická:

1. ročník – základy sociologie, základy religionistiky – hodinová dotace 1 hodina/týden

2. ročník – základy ekonomie – hodinová dotace 2 hodiny/týden

3. ročník – základy politologie, základy právní teorie -hodinová dotace 2 hodiny/týden

4. ročník – základy filosofie a etiky – hodinová dotace 2 hodiny/týden