Předmětová komise českého jazyka

Předmětová komise českého jazyka pracuje ve složení:

předsedkyně předmětové komise: Mgr. Danuše Jadrná

členové:

Mgr. Žaneta Horanová

Mgr. Zuzana Kleknerová

Mgr. Iva Košková

Mgr. Petr Král

PaedDr. Martina Lauermanová

Danuše Jadrná

Mgr. Danuše Jadrná

aprobace:
NJ-ČJ

email:
danuse.jadrna (zavi­náč) jergym.cz

Žaneta Horanová

Mgr. Žaneta Horanová

aprobace:
ČJ-D

email:
zaneta.horanova (zavi­náč) jergym.cz

Zuzana Kleknerová

Mgr. Zuzana Kleknerová

aprobace:
ČJ-VV

email:
zuzana.kleknerova (zavi­náč) jergym.cz

Iva Košková

Mgr. Iva Košková

aprobace:
AJ-ČJ

email:
iva.koskova (zavi­náč) jergym.cz

Petr Král

Mgr. Petr Král

aprobace:
ČJ-ZSV, výchovný poradce

email:
petr.kral (zavi­náč) jergym.cz

Martina Lauermanová

PaedDr. Martina Lauermanová

aprobace:
ČJ–ZSV

email:
martina.lauermanova (zavi­náč) jergym.cz