Předsókratici

Předsókratovská filosofie pro oktávu a čtvrté ročníky.

předsokratici