Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Základní informace k přijímacímu řízení v dubnu 2020

Otevírané obory:

Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81)

Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41)

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01)

Pedagogické lyceum (78-42-M/03)

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Pro školní rok 2020/2021 bude otevřena:

 • jedna třída v oboru Gymnázium všeobecné osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků
 • dvě třídy v oboru Gymnázium všeobecné čtyřleté (79-41-K/41) – 60 žáků
 • jedna třída v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) (75-31-M/01) – 30 žáků
 • jedna třída v oboru Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – 30 žáků

V následující tabulce jsou uvedena starší a neplatná kritéria pro rok 2019. Pro přijímací zkoušky v dubnu 2020 budou obdobná, avšak zveřejněná až v zákonném termínu v lednu 2020

obor Kritéria PZ Přílohy počet přihlášek 2019 počet přihlášek 2020
79-41-K/81 – G8 Kritéria G8 192  
79-41-K/41 – G4 Kritéria G4 175  
75-31-M/01 – PMP Kritéria PMP zdrav. způsobilost 85  
78-42-M/03 – PL Kritéria PL      

Řádné termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium:      14. dubna 2020 (úterý)       15. dubna 2020 (středa)
  • osmileté studium:    16. dubna 2020 (čtvrtek)   17. dubna 2020 (pátek)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium:         

 • 13. května 2020 (středa) k prvnímu termínu
 • 14. května 2020 (čtvrtek) k druhému termínu

♦ Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 2. 3. 2020 na sekretariátu naší školy (úřední hodiny po–pá 7.30–15.00) nebo ji poslat doporučeně poštou tak, aby 2. 3. 2020 byla fyzicky ve škole.

Obsah přijímacích zkoušek

 • Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium budou skládat 2 písemné testy v jednom dni – MAT a ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT).
 • Obsah a formu školní přijímací zkoušky (pouze pro obor PMP) stanovuje ředitel školy v kritériích přijímání, a to zvlášť pro každý otevíraný obor, zveřejněných v tomto článku výše, viz kritéria. Pro zkoušku z výtvarné výchovy dostanou žáci všechny pomůcky přímo zde ve škole. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč v den jednotné přijímací zkoušky, a to odpoledne.
 • Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Organizace zkoušek:

Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT zde

 • Jednotné zkušební schéma: zde
 • Úpravy podmínek pro žáky s SVP: zde

Den otevřených dveří Gymnázia a SOŠPg – čtvrtek 6. února 2020 od 15.00 do 18.00 hodin v budově školy.

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny!