Prima na výstavě o pravěku

Ve čtvrtek 15. října studenti primy zavítali v rámci výuky dějepisu do Severočeského muzea v Liberci na výstavu o pravěku.
Výstava nazvaná Život a smrt v pravěku představila nálezy ze žárového pohřebiště z pozdní doby bronzové z lokality Příšovice – “Na Cecilce” a tamní sídliště z mladší doby kamenné. Žáci primy řešili během výstavy pracovní list, ve kterém měli mimo jiné za úkol vytvořit vlastní katalog keramiky z doby bronzové. Vedle toho si mohli vyzkoušet práci archeologů při skládání nádoby z jednotlivých střepů či vymyslet pravěkou stolní hru využívající hrací kostky ve tvaru tetraedrů. Z přiložených fotografií můžete posoudit, jak se jim výstava líbila.

Jan Divišek