První absolventi českého znakového jazyka

14. června 2017 se konala historicky první zkouška studentů, kteří od října 2016 do června 2017 navštěvovali kurz českého znakového jazyka pro začátečníky.

20 studentů a jeden pedagog naší školy se od října 2016 setkávali jednou týdně s tlumočníkem do českého znakového jazyka Mgr. Karlem Redlichem. Studium bylo zaměřeno na úvod do problematiky neslyšících a zejména na praktickou výuku znakování. Od listopadu 2016 byli kurzu přítomni také neslyšící nebo nedoslýchaví, se kterými studenti zkoušeli své nabyté dovednosti a schopnosti vyzkoušet. Naučili se konverzovat o sobě, o škole, o sociálních službách. Výsledkem několikaměsíčního snažení byla 100% úspěšnost u praktické zkoušky, testu a obhajoby eseje.

Mezi úspěšnými absolventy jsou: Kristýna Karasová, Nela Kamarádová, Anna Jirčáková, Tereza Šrytrová, Alena Voslářová (všechny 3.M), Jana Davidová, Karolina Šírlová (obě 2.M), Gabriela Čermáková, Johana Stupková, Kateřina Skařupková (všechny 4.L) a Barbora Madudová (4.M). Všem absolventům moc gratulujeme.

Zájemci o kurz českého znakového jazyka v příštím školním roce se mohou informovat u Mgr. Jindřišky Vaněčkové (kabinet HC)