Rada rodičů – aktuality, zápisy, stanovy

Příští schůze rady Spolku bude 19. 11. 2019 od 16 hodin.

Maturitní plesy: 14. 2. 2020 a 28. 2. 2020

Zápisy z jednání RR:

STANOVY Spolku přátel Jergym, z . s.