Rada rodičů – aktuality, zápisy, stanovy

Termín příští schůze rady Spolku bude v úterý 26. 6.  2019 v 16:00 hod.!

Maturitní plesy: 14. 2. 2019 a 28. 2. 2020

Zápisy z jednání RR:

STANOVY Spolku přátel Jergym, z . s.