Rada rodičů – aktuality, zápisy, stanovy

Příští schůze rady Spolku bude 21. 4. 2020 od 16.30 hodin.

Maturitní plesy: 14. 2. 2020 a 28. 2. 2020

Zápisy z jednání RR:

STANOVY Spolku přátel Jergym, z . s.