Ročníková cesta 3. r. do Černé Hory

Daleko si … Montenegro!

V sobotu 16. června se v 8 hodin ráno scházíme na Rybníčku. Máme před sebou dalekou cestu na Balkán. Po obědě v Brně nabíráme průvodce Jirku a za chvíli jsme na Slovensku a v Maďarsku. Večer nás čeká první zdržení na srbských hranicích v Horgoši. Noc v buse je náročná, náladu ale vylepšují zprávy z domova o neuvěřitelném vývoji naší skupiny na EURU. Ráno již z okna autobusu sledujeme krásné balkánské hory. Čeká nás ještě další lehké zdržení na černohorských hranicích a pak již se blížíme k prvnímu cíly naší cesty – pohoří Prokletje. Na kempovací místo u Plavského jezera přijíždíme okolo osmé ráno, stavíme stany a v deset na nás čeká místní řidič Adis.

Černá Hora - 1

Za zvuku místních diskotékových hitů jedeme poznávat okolí. Nejprve se stavujeme v Gusinje, kde máme v místních „čevapčičárnách“ možnost ochutnat místní specialitky.

Černá Hora - 2

Následují Alipašiny Izvory, velké prameniště nedaleko vesnice Vusinje, pak se přesunujeme ke vstupu do doliny Ropojana, obdivujeme propadání říčky Skakavice. Podle Skakavice jdeme dolinou nahoru až k jejímu počátku – Oku Skakavice, kde řeka vyvěrá. Průzračná voda láká odvážlivce ke koupeli, ti méně odvážní v ledové vodě alespoň máčejí nohy. Zájemci následně vyrážejí směrem k albánským hranicím, kde na nás čeká o poznání teplejší Čemerikino jezero obklopené ze všech stran nebetyčnými horami.

Černá Hora - 3

Večer se ještě stavujeme v Plavu, to už je rozhodnuto o songu naší ročníkové cesty – píseň místního interpreta Aca Lukase Daleko si je opravdu nezapomenutelná. Následuje první noc, účastníci mají volný program, zájemci sledují fotbal v televizi. Druhý den v Prokletje nás čeká o poznání náročnější výšlap, z doliny Grbaja máme v plánu vystoupat cca 900 výškových metrů k vrcholům Popadija a Taglijanka. Po náročném výstupu lesem se nám otevírá karový amfiteátr. Vrcholové družstvo stoupá až na hřeben a odměnou mu jsou úžasné výhledy dolů do doliny Grbaja a hlavně na protilehlý masiv Karanfilu. Následuje sestup a občerstvení v místním Planinarskom domě. A večer opět relaxace dle libosti.

Černá Hora - 4

Ráno balíme stany a odjíždíme směr moře, čeká nás přejezd několika průsmyků, cesta nádherným kaňonem řeky Morača do Podgorice, dále projíždíme Cetinje a stoupáme silničkou do pohoří Lovčen. Původně jsme měli v plánu pěší sestup z Lovčenu do Boky Kotorské, ale nakonec kvůli úmornému vedru volíme raději sjezd autobusem. Kromě fantastických výhledů na záliv obdivujeme také řidičský um našeho šoféra ve 32 serpentinách klesajících až dolů do Kotoru.

Černá Hora - 5

Prohlídneme město

Černá Hora - 6

a po pobřeží se přesunujeme do místa našeho přímořského pobytu – města Bar, který někteří účastníci překřtili na „Jeřábov“. Večer sledujeme fotbal, zájemci se jdou podívat k moři.

Středa je relaxačním dnem, dělíme se na dvě skupiny. „Plážáci“ se jdou koupat k moři,

Černá Hora - 7

druhá část výpravy se jede vlakem podívat na Skadarské jezero, aby ochutnala místní specialitu – pečeného úhoře. Sveze se také lodičkou po jezeře, koupání z lodě v křišťálově čisté a jako kafe teplé (28°C) vodě je nezapomenutelným zážitkem.

Černá Hora - 8

Večer se obě skupiny spojí a vyráží do nedalekého Sutomore na pobřežní promenádu.

Černá Hora - 9

Ve čtvrtek měníme plán, ranní odjezd od moře přesunujeme na odpoledne a jedem opět do Sutomore na pláž. I neplážové typy mají o zábavu postaráno, na promenádě prodávají spoustu místních lahůdek – chobotnice, plískavici, zmrzlinu atd.

Černá Hora - 10

Odpoledne nasedáme do autobusu a dáváme adié moři a přejíždíme k poslednímu cíly naší cesty – do pohoří Durmitor. Bydlíme v Žabljaku v kempu, jež patří místnímu „kamzíkovi“ Minovi. Stavíme stany

Černá Hora - 11

a obdivuje krásu hor, přímo před námi je vrchol Malá medvědice.

Černá Hora - 12

Večer open air sledujeme zápas s Portugalci a následně u ohně diskutujeme o příčinách prohry.

Černá Hora - 13

V pátek nás čeká Durmitor, vrcholové družstvo má za cíl zdolání jeho nejvyšší hory Bobotova Kuku (2523 m).

Černá Hora - 14

Cíl se podaří splnit, téměř polovina výpravy náročný vrchol zdolá.

Černá Hora - 15

Večer na nás čeká beran a poslední montenegerská noc.

Černá Hora - 16

V sobotu máme v Žabljaku volné dopoledne, zájemci se jdou podívat k nedalekému Černému jezeru, balíme stany a po obědě odjíždíme směr domov. Po cestě nás čeká ještě krátká zastávka v kaňonu Tary,

Černá Hora - 17

ve městě Plevlje nakupujeme poslední dárky domů a jedeme a jedeme, tedy až na zdržení na srbsko-maďarské hranici způsobené kombinací slaboduchosti a nedisciplinovanosti některých jedinců. V Česku jsme okolo desáté, v Liberci před třetí odpoledne.

Černá Hora - 18

Fotogalerie 1
Fotogalerie 2