Ročníkové práce 2019/20 – nahlášení tématu

Pokyny pro studenty 3. ročníku ve věci nahlášení tématu ročníkové práce.

Aktualizace termínů, hodnocení práce, základní požadavky a sebehodnocení je v sekci webu Ročníkové práce.

Do 18. října 2019 do 14:00 jsou studenti 3. ročníku povinni nahlásit téma své ročníkové práce (na základě dohody s vedoucím práce). K tomuto účelu slouží tento elektronický formulář, skrze nějž nahlášení provedete. Třídní vyučující 3. ročníku mají přístup k tabulce s nahlášenými tématy, na jejímž základě mají přehled o odevzdaných/neodevzdaných tématech.