Ročníkové práce

Oficiální titulní strana ročníkové práce, čestné prohlášení

Oficiální titulní strana ročníkové práce, čestné prohlášení

Pro studenty čtyřletého, resp. osmiletého gymnázia a Pedagogického lycea.

Ve staženém souboru “Titulní strana ročníkové práce” následně aktualizujte pouze název ročníkové práce, Vaše jméno (= autor práce), v případě čtyřletého gymnázia i třídu, jméno vedoucího práce a místo “RRRR” uveďte aktuální kalendářní rok, ve kterém budete svou ročníkovou práci odevzdávat a obhajovat, tzn. např. ve školním roce 2015/2016 zde bude uveden rok 2016.

V souboru “Ročníková práce – čestné prohlášení” aktualizujte pouze datum, které odpovídá datu odevzdání ročníkové práce, a po vytištění doplňte vlastnoruční podpis.

Titulní strana ročníkové práce_3.AB

Titulní strana ročníkové práce_Septima

Titulní strana ročníkové práce_3.L

Ročníková práce – čestné prohlášení

 

Ročníkové práce

Ročníkové práce

Studenti gymnázia zpracovávají a obhajují ve třetím, respektive sedmém ročníku ročníkovou práci v jimi zvoleném předmětu. V níže přiložených souborech najdete obecné informace, pokyny a návody týkající se zpracování ročníkových prací.

Termíny pro ročníkové práce ve školním roce 2018/2019:

Výběr tématu: nejpozději do 12. 10. 2018 do 14:00 hodin (pá)

Odevzdání čistopisu RP: 15. 02. 2019 do 14:00 hodin (pá)

Obhajoby RP: 18. 03. 2019 od 12:45 hodin (po)

 RP – metodika tvorby
 RP – pokyny starší
 RP – pravidla hodnocení 2018/2019