Rodilý mluvčí ve výuce německého jazyka

Již třetím rokem nás pravidelně na jaře navštěvuje pan Dischinger z Německa. Tento bývalý ředitele gymnázia a lingvista je jistě pro studenty v hodinách značným přínosem. V letošním roce zavítal do tříd Kvarty a Kvinty. Věnoval se zde procvičování výslovnosti, kdy si teprve v kontaktu s rodilým mluvčím řada studentů uvědomí, jak na správném vyslovování záleží. Dále se v hodinách věnovali například původu příjmení i významu vlastních jmen. Výuka byla doplněna o procvičování číslovek nebo běhu kalendářního roku. Věříme, že studenty hodiny s rodilým mluvčím zaujaly a i v budoucnu budeme moci nadále v této tradici pokračovat.

Za kabinet německého jazyka Mgr. Renata Němcová