Ročníkové práce 2019-20 – obhajoby

Informace k obhajobám ročníkových prací z dějepisu a zeměpisu ve třídách 3.A, 3.B a septima ve školním roce 2019-20. V článku najdete digitální verze všech zpracovávaných RP a postupně i oponentské posudky.

Přehled RP z dějepisu a zeměpisu:
Obhajoby proběhnou ??? v učebně zeměpisu, viz časový rozpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny práce v PDF si můžete prohlédnout zde, v textu práce najdete vždy i osnovu práce, kterou autoři odevzdávali před zadáním.

Posudky oponentů a vedoucích práce najdete zde.

J. Divišek