Ročníkové práce 2018-19 – obhajoby

Informace k obhajobám ročníkových prací z dějepisu a zeměpisu ve třídách 3.A, 3.B a septima ve školním roce 2018-19. V článku najdete digitální verze všech zpracovávaných RP a oponentské posudky. Rozpis obhajob ZDE.

Přehled RP z dějepisu a zeměpisu:

předmět autor třída  téma/pracovní název  vedoucí   oponent
D Čalounová Markéta 3.B Zpřístupňování hradů a zámků veřejnosti v Libereckém kraji Divišek Dlouhý
D Hajer Oskar 3.A Dějiny mého domu Divišek

Dlouhý

D Langrová Anna 3.B Osudy libereckých Židů od 2. sv. války po současnost Dlouhý Thelen
D Kordík Jan 3.B Historie Jizerskohorského technického muzea Dlouhý Divišek
D Matoušková Anna 3.A Odsun Němců v Jablonci nad Nisou Divišek Dlouhý
D Nejedlo Matouš 3.A Liberecké hospody ve Story Maps Divišek Thelen
D Vančo Filip 7. Úhly pohledu na únorové události 1948 Thelen Dlouhý
D Vohnout Jan 3.B Řím – založení města a doba královská Thelen Dlouhý
D Votrubcová Eliška 3.B Sirotčince Jednoty bratrské Thelen Divišek
Z Telekesová Mariana 7. Airbnb a jeho dopady na cestovní ruch a bydlení ve městech Thelen Rašínová
Z Tomsová Barbora 3.A Terorismus v Evropě od roku 1970 po současnost Divišek Thelen
Z Votrubcová Kristýna 3.A Třetihorní vulkanity v CHKO Český ráj Rašínová Divišek

Všechny práce v PDF si můžete prohlédnout zde, v textu práce najdete vždy i osnovu práce, kterou autoři odevzdávali před zadáním.
Oponentské posudky budou zpracovány do 11.3., k nahlédnutí jsou k dispozici zde.

J. Divišek