Ročníkové práce pro školní rok 2019-20

Pokyny a informace pro tvůrce RP z dějepisu a zeměpisu + vzorové RP.
NOVĚ: archiv ročníkových prací ze zeměpisu a dějepisu v digitální podobě

Zadání práce
Realizace RP ze zeměpisu a dějepisu je podmíněna schválením vybraného tématu členy předmětové komise. 
Prvním krokem ke zvládnutí ročníkové práce (RP), je najít si vedoucího své RP a probrat s ním potenciál zvoleného tématu. 
Do pátku 27. 9. 13:00 odevzdat Osnovu ročníkové práce (osnova RP – vzor, osnova RP – vzor v Google Docs) v elektronické podobě na adresu divisek@jergym.cz 
Po schůzi PK (středa 2.10.) obdrží zájemci, kteří odevzdali včas osnovou, zpět mailem schválenou Osnovu RP, respektive s připomínkami k přepracování. Přepracovaná Osnova RP bude ze strany studenta odevzdána v elektronické podobě do pátku 11. 10. 13:00 na uvedenou adresu.

Při psaní Osnovy se řiďte jednotlivými komentáři, ty vám napoví, jak nejlépe Osnovu zpracovat. Čím konkrétněji bude zpracovaná osnova, tím lépe se vám bude psát samotná ročníková práce.

Na vzorovou Osnovu navazuje vzorová Ročníková práce:
Div RP dejepis vzor
Div RP zemepis vzor

Bez této procedury nebude téma RP přijato ke zpracování!

Jan Divišek

Návrhy témat pro ročníkové práce ze zeměpisu:

 • Staré lomy v Liberci
 • Prameny/vodní plochy v Liberci a jejich historická proměna
 • Stavební vývoj vybrané části Liberce
 • Historie záplav v Liberci
 • Bobová dráha na Ještědu
 • Sedmiletá válka v Liberci
 • Urbanonymie Liberce (názvy ulic v Liberci) 
 • Proměna krajinného rázu určité lokality – v okolí Liberce, dle výběru – od pravěku (spíš asi od středověku – podle dostupných pramenů a studií) dodnes 

Pozn. Uvedená témata RP ze zeměpisu by byla zpracována a vedena v úzké spolupráci s katedrou geografie TUL (Mgr. Jiří Šmída) za využití aplikací a výstupu GIS. Základní pramenným zdrojem by byly historické mapy Liberce.

Návrhy témat pro ročníkové práce z dějepisu:

 • Stolpersteine v Liberci – více zde
 • Významné historické události éry studené války na stránkách dobových periodik
 • Dějiny mého domu (domu, kde bydlím, narodil/a jsem se…) – dokumentace od vzniku, zmapovat využití – obchody, kanceláře, architektonickou podobu, výzdobu, zajímavé obyvatele,… vhodné pro starší domy (tak 30.léta)
 • Školství na Liberecku – od počátků dodnes
 • Liberečtí podnikatelé ve světě – od počátků dodnes, možno omezit na určitý region – např. Afrika, Austrálie apod.
 • Železniční tratě na Liberecku – fungující i zaniklé
 • Vývoj sportovních hnutí v Liberci