S filmy do světa a do minulosti

Opět po roce připravily PK zeměpisu a dějepisu pro studenty 1.-3. ročníku na závěrečné dny školního roku projektové dny s využitím filmových projekcí.

Projektové dny proběhnou v pondělí 24.6. a úterý 25.6. v audiosále v domečku a jsou určeny pouze studentům vyššího gymnázia a SOŠPg (tj. 1.-3. ročník). Podmínkou účasti je přihlášení se skrze přihlašovací formulář nejpozději v neděli 23.6. do 20.00 (viz tabulka). Kapacita každé projekce je max. 30 žáků (viz aktuální naplněnost)Přihlášení studenti budou omluveni z výuky. 

Nedílnou součástí projektových dnů budou úvodní stručné medailonky k jednotlivým tématům a následné diskuse po skončení projekce.

Občerstvení z vlastních zásob bude tolerováno.

pondělí 24.6. – téma: Udržitelný rozvoj
8:00 Život na hromadě plastů 86 min. OBSAZENO  aktuální naplněnost
11:00 Climate Change – The Facts 58 min. OBSAZENO  aktuální naplněnost
úterý 25.6. – téma: Válčení v dějinách
8:00 Outlaw King 121 min. přihlašovací formulář aktuální naplněnost
11:00 Nikdy nezestárnou 99 min. přihlašovací formulář aktuální naplněnost

Další případné dotazy směřujte na jan.divisek@gmail.com.

za PK

Jan Divišek