Sexta a septima na Týdnu vědy 2014

Výuka chemie a biologie trochu jinak…

6. 11. navštívili studenti sexty a septimy našeho gymnázia přednášku o speciálních polymerech použitelných v medicíně a absolvovali exkurzi do Fyziologického ústavu AV.

Přednáška Mgr. Martina Hrubého z Ústavu makromolekulárních látek přiblížila našim studentům moderní formy aplikace léčiv přímo do tkání pomocí polymerů reagujících na pH prostředí, teplo, případně světlo nebo jiné podmínky. Touto metodou lze šetrně bez porušení zdravých buněk odstraňovat například patologické tkáně rakovinových nádorů.

Týden vědy 01
Týden vědy 02

Další část dne prožili studenti v rámci Dne otevřených dveří ve Fyziologickém ústavu v pražské Krči. Bylo zde pro ně připraveno několik velmi zajímavých přednášek spojených s prohlídkou jednotlivých výzkumných laboratoří, na kterých právě probíhá například výzkum mitochondriální DNA, onemocnění způsobených poruchami metabolismu nebo mozkových buněk ( cukrovka, epilepsie, schizofrenie…). Studenti viděli nejnovější typ superrezolučního mikroskopu, za který letos dostali vědci E. Betzig, S.Hell a W. Moerner Nobelovu cenu za chemii, mohli si sáhnou na myší mozek, viděli, jak se pomocí elektrických impulzů přenáší ve speciálním zařízení z amputované ruky signál do speciální protézy tak, aby mohl takto postižený člověk psát a spoustu dalších velmi zajímavých výzkumů.

Týden vědy 03
Týden vědy 04
Týden vědy 05
Týden vědy 06
Týden vědy 07
Týden vědy 08

Tato forma výuky, při které se studenti na půdě akademie věd dozvěděli mnoho zajímavého ze současné práce našich vědců, přináší nejen zajímavé zpestření a doplnění výuky přírodovědných předmětů, ale možná i nasměrování jejich zájmu o studium chemie, biologie nebo biochemie na vysoké škole. RNDr. Alena Havlíková

Týden vědy 09