Seznam učebnic a pravidla klasifikace

 


K N I H Y

1. ročník:

Bednařík M., Široká M. – Mechanika (128,–)

Lepil O., Bednařík M., Široká M. – Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (125,–)

2. ročník:

Bartuška K., Svoboda E. – Molekulová fyzika a termika (120,–)

Lepil O. – Mechanické kmitání a vlnění (92,–)

Lepil O., Bednařík M., Široká M. – Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (128,–)

3. ročník:

Lepil O., Šedivý P. – Elektřina a magnetismus (134,–)

Lepil O., Bednařík M., Široká M. – Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (96,–)

4. ročník:

Lepil O. – Optika (118,– )

Štoll I. – Fyzika mikrosvěta (112,–)

Lepil O., Bednařík M., Široká M. – Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (125,–)

pravidla_klasifikace_studentu