Škola získala významné ocenění

Na základě hlasování firem z LK získala škola ocenění za kvalitní přípravu na zaměstnání.
Podrobné informace
2. místo v LK je významné z toho důvodu, že většina našich absolventů je ze všeobecných gymnaziálních oborů.

Ocenění je také uznáním a zhodnocením kvality práce našeho pedagogického sboru.

Ocenění1 Tisk