Školní kolo olympiády v českém jazyce

Vítězem I. kategorie (tercie a kvarta) se stal Jakub Landsperský z tercie, na 2. místě se umístil Max Akrman z kvarty. Oba postupují do okresního kola. Náhradníkem na 3, místě je Filip Jeník z tercie.

Vítězem II. kategorie (1. – 4. ročníky) se stala Rita Kadlusová z kvinty, 2. místo obsadil Matěj Pur ze septimy. Oba postupují do okresního kola. Náhradníkem  na 3. místě je Barbora Novotná ze sexty.

Olympiády se zúčastnilo celkem 44 žáků. Vítězům gratulujeme, všem ostatním děkujeme za účast.