Na školní zahradě vyrostl hmyzí hotel

Ve středu 27. září postavila třída sekunda na školní zahradě hmyzí hotel.

Úkolem žáků bylo vyplnit předem připravenou konstrukci přírodním materiálem, který jsme společně nasbírali v Horním Hanychově. Jak se práce povedla můžete zjistit sami při procházce po školním pozemku nebo alespoň z přiložené fotografie. Nyní už zbývá jen doufat, že se do hotelu nastěhují rozmanité hmyzí druhy.

Za poskytnutí palet na konstrukci hotelu děkujeme panu Mgr. Aleši Havlíkovi.

Za kabinet biologie, Mgr. Jitka Šibravová