Soutěž KÚ LK – 100 let republiky

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže. 

Každá škola si v červnu vylosovala dva roky ze stoleté historie republiky, které měla výtvarně pojmout, Jergym měl rok 1943 a 1948. V říjnu, vybrala komise na KÚ LK deset vítězných prací, každou za jedno desetiletí. 

Za čtyřicátá léta zvítězila práce Kláry Kučerové – Operace Antimony ztvárňující rok 1943.

Také další práce našich žáků měly vysokou výtvarnou a grafickou úroveň. Tímto děkujeme např. O. Benešovi, O. Novotnému, J. Dvořákové, N. Tušové a dalším. S. M. Akrmanovi patří uznání za vynikající grafické zpracování roku 1948.