Soutěž “Moje město Liberec”

I v letošním roce se mohou žáci nižšího gymnázia (prima-kvarta) zapojit do vědomostní soutěže o Liberci.

Jedná se již o 27. ročník tradiční soutěže Moje město Liberec, která je určena žákům 6. – 9. tříd a studentům primy až kvarty.

Soutěž  s podtitulkem Úspěchy Liberce v evropských souvislostech je pojata tak, aby se přiblížila současné mládeži a podnítila v ní zájem o město, ve kterém žijí.

V příložených souborech najdete konkrétní propozice k soutěži, přihlášku a soutěžní arch. Přihlášku je nutné dopravit vytištěnou a podepsanou od rodičů/zákonných zástupců do V-klubu, ul. 5.května 36, Liberec a to nejpozději do 26.3. 2018. Vyplněný soutěžní arch je třeba v elektronické podobě poslat na e-mailovou adresu: mojemestoliberec@seznam.cz (viz propozice). Veškeré podklady k soutěži jsou take ke stažení na stránkách V-klubu. 

Další informace najdete také facebooku:  https://www.facebook.com/SoutezMojeMestoLiberec/ .

V případě zájmu o účast se neváhejte obrátit na svého vyučujícího dějepisu, který vám bude nápomocen.

Jan Divišek

Propozice Moje město Liberec2018
SOUTĚŽNÍ ARCH
PŘIHLÁŠKA moje město liberec2018