Spolupráce SOŠPg s Centrem Lira

Ve čtvrtek 17. března 2016 navštívily naši školu pracovnice Centra Lira, z. ú.,

které se věnuje rané péči o děti s postižením (PAS, zrakové i pohybové) a také sociálně aktivizačním službám pro rodiny dětí s PAS. Bc. Kateřina Melenová a Bc. Hana Prokurátová představily studentům SOŠPg možnosti působení Centra, povídaly si se studenty o možnostech jejich zapojením v rámci dobrovolnictví a ukázaly zajímavé pomůcky a metody práce s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra. Studenti si tak rozšířili své vědomosti z pedagogiky a rozšířili obzory, zejména studenti zajímající se dále o studium speciální pedagogiky. 

LIRA - LOGOTYP

20160317_110706 20160317_124901