Spolupracující subjekty

Naše škola spolupracuje s následujícími subjekty:

KODAP, s.r.o.

1. máje 97/25, 460 07 Liberec

Je pro nás velkým přínosem možnost využívat službu E-servis Kodap, informace začleňujeme např. do výuky ekonomie v předmětu ZSV.

kodap 1                 


Jsme Fakultní školou Faf UK https://www.faf.cuni.cz/Fakultni-skoly/

 

www.faf.cuni.cz

https://www.facebook.com/UKFaF/ 

https://www.instagram.com/fafcunicz/