Studenti čtou a píší noviny, MF DNES

Zadání třetího tématu: Národní bohatství

 

Saudští Arabové a Norové mají ropu, Švýcaři pečlivost hodinářů a přesnost bankéřů, Tahiťané krásné pláže a Číňané pracovité lidi. I když jde o značně zjednodušený pohled, každý národ se snaží nějak pojmenovat své „národní bohatství“, které pak cíleně rozvíjí. Jaké bohatství má podle vás Česko? „Zlaté české ručičky“? Nejlepší pivo? Uran a uhlí v podzemí? Nebo něco jiného?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

Podotázky:

 1. Čím je vlastně tvořeno bohatství národa?
 2. S čím Češi obstojí i ve světě? Má země jako Česko co nabídnout? Na co mohou být Češi hrdí?
 3. Na čem můžeme hlavně stavět prosperitu státu a jeho občanů?
 4. Česko bylo dříve průmyslové, dnes studenti míří spíše do humanitních oborů. Máme pro absolventy těchto oborů dost práce?
 5. Mají se důrazy ve školství změnit? Na které obory by se mělo české školství více orientovat? Jak si budete vybírat obor vy?
 6. Jak souvisí národní bohatství s tím, jak vypadá česká krajina?
 7. Sledujete debaty o tom, v jaké míře se mají v české krajině těžit suroviny? Jaký je váš názor?
 8. Ovlivňuje nějak krajina mentalitu národa či psychiku lidí? Byli by Češi jiní, kdyby měli například moře či velehory?
 9. Kdybyste si měli vybrat ideální bydlení v české krajině, jak by takové místo vypadalo?
 10. Kde je hranice mezi zachováním nedotčené přírody a jejím využitím ve prospěch civilizace?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

 • Příspěvky můžete zasílat do 4. 2015
 • Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
 • Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
 • Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
 • Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz