Studentský výměnný pobyt Heerbrugg – Liberec

V minulém týdnu se uskutečnila druhá část švýcarsko – české výměnné akce

a k našim studentům přijeli na návštěvu jejich hosté ze švýcarského Heerbruggu.

22. 9. je naši studenti přivítali v Liberci. 

V pondělí 24. 9. jim připravila studentka Hanka Pelikánová pod vedením Mgr. Václavy Linhartové krátký kurz českého jazyka. 

O další program pondělního dopoledne se postarali studenti 3.ročníku semináře z chemie a předvedli pod vedením RNDr. Aleny Havlíkové soubor “Pokusy v modré”.

      

Hostům ze Švýcarska pak naši studenti připravili několik zajímavých prezentací informujících o České republice, hlavním městě Praze a o Liberci.

Návštěva školy byla zakončena netradiční prohlídkou učeben a budovy, kdy na jednotlivých stanovištích plnili hosté jednoduché úkoly.

   

Odpolední program se odehrával v centru Liberce, kde se z budovy Krajského úřadu Švýcaři podívali na všechna významná místa v centru i okolí Liberce.

  

Odpolední společný program zakončila po průchodu centrem Liberce návštěva zoo a botanické zahrady.

Dopoledne v úterý 25. září navštívili naši i švýcarští studenti sklárnu v Lindavě.

Odpoledne si prohlédli pivovar Konrád a vystoupali na Ještěd.

Středa byla věnována návštěvě Prahy.

Ve čtvrtek studenti navštívili Český ráj. Procházka od Frýdštejna po Vranov a následná projížďka na koloběžkách z Malé skály do Dolánek se všem moc líbila.

  

V pátek 28. 9. se studenti se svými hosty, ze kterých se v mnoha případech stali kamarádi, rozloučili.

Výměnná akce byla hodnocena našimi i švýcarskými studenty velmi dobře a já děkuji tímto studentům i jejich rodičům, kteří se o své hosty starali, za vzornou péči a reprezentaci našeho gymnázia i České republiky.

Za pedagogický dozor A. Havlíková