Sexta/2r

Materiály pro 2.A

Sem vám budu posílat studijní materiály. Hodně fyzikálního umu při studiu. Příklad na práci plynu:

V nádobě s pístem je 11,2 litru kyslíku o hmotnosti 120 g a tlaku 106 Pa. Tento plyn za stálého objemu zahřejeme na teplotu 180°C. Poté za stálého tlaku ohřejeme kyslík na teplotu 600 K. Následuje izotermická změna objemu plynu na hodnotu 18,71 litru. Na závěr se plyn vrátí izobaricky do původního stavu. Napište pro všechny děje první větu termodynamiky, vypočítejte práce, tepla a změny vnitřních energií během dějů. Zjistěte „čistý“ zisk z tohoto kruhového děje.

Pajerský Petr

 

 

Posílám slíbené soubory.

Pajerský Petr

teploměr

Tepelné motory

Elementární buňka

Deformace pevných těles

Radost pro 2A

Pevná tělesa_deformace

Kruhový děj

 

Jak řešit fyzikální úlohu

Posílám vám soubor s postupem, jak úspěšně řešit fyzikální úlohu. Tento soubor vám bude pomáhat po celou dobu studia na naší škole.

Pajerský Petr

Jak budeme řešit fyzikální úlohy