ŠVP pro jednotlivé obory

ŠVP pro jednotlivé obory, viz dále v článku

Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) – učební plán

Gymnázium osmileté (79-41-K/81) – učební plán

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – učební plán

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 platné od 1. 9. 2016 – učební plán

Učební plány platné od 1. 9. 2018 (úpravy související s dělením hodin matematiky)

Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) a osmileté (79-41-K/81) – učební plán

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – učební plán

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 platné od 1. 9. 2016 – učební plán