Tajemství vody

poodhalili ve středu 24. října studenti sekundy.Zúčastnili se projektového vyučování, v rámci kterého ve skupinkách po 3 – 4 studentech pátrali po informacích ze světa fyziky, chemie a biologie, které spojoval stejný cíl – dozvědět se víc o jednoduché, a přesto velmi důležité sloučenině – vodě.

   

Po splnění zadaných úkolů a přípravě zajímavých pokusů předstoupili sekundáni před ostatní spolužáky a s použitím prezentací i předvedení experimentů seznámili ostatní skupiny s výsledky svého dopoledního bádání.

      

A tak se dnes naši nejmladší chemici, biologové a fyzici dozvěděli, že oheň se může zapálit i vodou, seznámili se s buněčným dýcháním a fotosyntézou, přesvědčili se o existenci povrchového napětí a vyzkoušeli, jak těžký je krunýř karety obrovské.

K velmi zajímavým prezentacím také patřila poslední, která se týkala vody a energie.

  

Netradiční forma výuky se studentům líbila, ve skupinách se výborně doplňovali a projevili při řešení úkolů velkou kreativitu.

Za PK  chemie A. Havlíková