TAJEMSTVÍ VODY

Ve středu 21. 10. se zvídaví sekundáni našeho gymnázia naučili spoustu zajímavých věcí o vodě trochu jinak než obvykle….

  Projektové vyučování je jako alternativní výuková metoda velmi vhodné pro aktivní osvojení učiva a zároveň rozvíjí mnoho dalších dovedností jako například prezentovat ve skupinách vyřešené úkoly před ostatními spolužáky a vysvětlit zajímavé jevy právě nalezené v literatuře nebo na internetu, případně předvést ostatním jednoduché chemické a fyzikální pokusy. 

Naši malí vědci měli za úkol zjistit, jak se různí živočichové pohybují ve vodě, jaké jsou nejmenší a největší organismy žijící ve vodě, proč je voda polární látka a co se v ní rozpouští, jak se upravuje pitná voda atd. Do bádání se všichni pustili s nadšením a vyřešili většinu úkolů na jedničku.

Za pořadatele projektu RNDr. Alena Havlíková a Mgr. Štěpán HolýDSCN4974 DSCN4980 DSCN4983 DSCN4985 DSCN4987 DSCN4988 DSCN4989 DSCN4990 DSCN4991 DSCN4993 DSCN4994 DSCN4998 DSCN5002 DSCN5008 DSCN5010