Tercie putovala přes železnou oponu

Žáci tercie se ve čtvrtek 16. listopadu vydali na exkurzi do Prahy a vyzkoušeli si novou vzdělávací dějepisnou deskovou hru Přes železnou oponu.

Dvacetpět terciánů se ve čtvrtek ráno sešlo na libereckém autobusovém nádraží, odkud se přepravili na pražskou Florenc. Pěšky se posléze vydali historickým centrem, kde si na jednotlivých zastávkách přiblížili významná místa a památky spjaté s našimi dějinami, např. Obecní dům, Karolinum, Betlémská kaple či Klementinum. Naším hlavním cílem bylo pamětní místo na Národní třídě, kde jsme si v předvečer výročí připomněli události vedoucí k Sametové revoluci.
Před jedenáctou hodinou jsme pak zamířili do Skautského institutu na Staroměstském náměstí, kde nás již přivítala ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí paní Neela Winkelmannová. Tato organizace vydala v minulých dnech vzdělávací deskovou hru Přes železnou oponu, jejímž cílem je přiblížit dobu nesvobody, kdy byla Evropa rozdělena na dva bloky a lidé z toho východního se snažili utéci za svobodou. Naši žáci si mohli samotnou hru ve skupinkách zahrát a díky aktivnímu zapojení při prezentaci této vzdělávací pomůcky pak naše škola získala 5 exemplářů, které se uplatní při výuce dějepisu.
Vedle představení hry se studenti seznámili s příběhem pana Alexandra Wieganda, který v letech 1969-1972 pomohl utéci na západ více než 120 lidem z východního bloku, když je převážel přes železnou oponu ve svém upraveném nákladním voze. Bohužel byl v roce 1972 při této činnosti zadržen a posléze strávil čtyři roky v československých věznicích, než byl ze zdravotních důvodů propuštěn na svobodu a mohl se vrátit do SRN. Svůj příběh žákům přiblížil sám pan Wiegand osobně.
Po třinácté hodině jsme se pak přesunuli do Galerie Rudolfinum, kde jsme si prohlédli výstavu výtvarníka Kryštofa Kintery Nervous trees. Pro mnohé se jednalo o první setkání s moderním objektovým uměním, které v nich zanechalo dozajista hluboký dojem.
Ti z Vás, kteří jste ještě výstavu neviděli, nebo viděli, ale nepochopili, mohou shlédnout video, ve kterém moderátor rádia Wave prochází výstavu se samotným autorem. Povídání Krištofa Kintery může pomoci divákovi pochopit jeho myšlenkové a tvůrčí postupy.

 

Jan Divišek