Terénní exkurze 3. ročníku 2019

Nabídka tematických terénních exkurzí pro studenty 3. ročníku gymnaziálních oborů (3.A, 3.B, septima). POZOR: konec přihlašování 1. 3.!

Studenti výše uvedených tříd se mohou na konci letošního školního roku zúčastnit tematické terénní exkurze v termínu 10.-14. června.
Vybírat mohou z následující nabídky aktivit:

1) Historicko-zeměpisná exkurze na Pálavu
– předpokládaný program a náklady viz odkaz
– kapacita: 24 studentů
– přihlašování skrze formulář zde (pro možnost přihlášení se formou elektronického formuláře je nezbytné být přihlášen na svůj školní google účet na doméně jergym.cz) 
Pozn. přednostní právo účasti mají studenti navštěvující HZS ve 3. ročníku!

2) Biologická exkurze do Českého krasu
– předpokládaný program a náklady viz odkaz
– kapacita: 20 studentů
– přihlašování osobně v kabinetu biologie Mgr. Šibravové nebo Mgr. Holému
Pozn. Organizátoři si vyhrazují právo upřednostnit vážné zájemce o studium biologie!

Účast na exkurzi není povinná – studenti, kteří se nezúčastní budou mít mít normální výuku.