Terénní exkurze Pálava 2019

V týdnu od 10. do 14. června se 21 studentů 3. ročníku zúčastnilo terénní historicko-geografické exkurze na Pálavu.

Fotogalerii z akce najdete zde.

O své zážitky z exkurze se s vámi rozhodla podělit Mariana Telekesová ze septimy:

V šest hodin ráno jsme se sice značně nevyspalí, ale za to plní nadšení sešli na libereckém nádraží. Ve vlaku jsme ještě dospávali, ale hned na pardubickém nádraží jsme mohli poznat neuvěřitelné služby ČD Lounge. Do Břeclavi jsme jeli po železničním koridoru (to jsou takové dálnice na dráze), takže jsme vskutku svištěli a už v jednu hodinu jsme stáli na nádraží v Mikulově. Ubytovali jsme se v ubytovně místního gymnázia a hned jsme se vydali poznávat město. Jako první jsme se vypravili kolem vinic k lomu na koupání. Poté jsme ve společnosti mnoha komárů vylezli na Svatý kopeček a mohli jsme se na toto fenomenální město podívat z vrchu. Navečer jsme si prošli městské centrum.

Druhý den jsme se už plní energie přesunuli do Lednice, kde jsme si prohlédli zdejší zámek a jeho přilehlé zahrady. Odpoledne jsme si vypůjčili kola a projeli jsme se přes Janův hrad, Apolónův chrám nebo Tři Grácie. Vyjížďku jsme zakončili ve Valticích, kde jsme si natrhali třešně a vydali se zpět vlakem do Mikulova.

Ve středu jsme se brzy ráno odebrali na prohlídku jeskyně na Turoldu. Bylo tam sice o dvacet stupňů méně než venku, ale i přesto jsme si prohlídku užili a díky vtipnému průvodci jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací (nejen) o jeskyních. Po teplotním šoku při vylézání z jeskyně jsme se společně s pracovníky CHKO Pálava vydali na pěší přechod Pálavy do Dolních Věstonic. Odborníci na botaniku a krajinotvorbu nám představili typické zástupce flory i fauny Pálavy a přiblížili nám problematiku péče o místní krajinu na pozadí nevhodné zemědělské činnosti. Díky nim jsme se mohli dostat i do jinak turistům zakázaných partií na samotný vrchol Děvína, odkud byl nádherný výhled na vodní nádrž Nové Mlýny a okolí. Večer jsme šli poznávat vinařskou kulturu Pálavy, povídání o pěstování vín v jednom z místních sklípků byl pro nás nezapomenutelný zážitek.

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Pavlova, kde jsme navštívili Archeopark. Dozvěděli jsme se zde mnoho o pravěkých nalezištích v této oblasti. Odtud jsme šli pěšky do Dolních Věstonic kolem přilehlých vinic. Odpoledne jsme se opět koupali v lomu.

V pátek jsme si prohlédli Mikulovský zámek a židovskou čtvrť. V jednu hodinu už jsme bohužel nasedli do zpátečního vlaku, protože tu exkurze končila. I přes komáry, únavu a úmorné vedro jsme z Mikulova odjížděli nadšení. Do Liberce jsme díky spolehlivosti Českých drah dojeli až v deset hodin večer.