U Fryče s prezidentským kandidátem

Studenti společenskovědního semináře diskutovali ve čtvrtek s kandidátem prezidentského úřadu panem Jiřím Drahošem. V uvolněné atmosféře se probrala řada okolností spjatých s jeho kandidaturou jak v rovině osobní, tak i v té oficiální.  Pan Drahoš nás seznámil s hlavní vizí své kandidatury, kterou je především ukotvení ČR v evropských a světových strukturách, orientace na tradiční západní demokracie a dodržování ústavnosti. V tomto smyslu se vyhranil proti politice současné hlavy státu. Zbyl čas i na společné fotografie.