Učebnice pro výuku dějepisu

Seznam doporučených učebnic pro jednotlivé ročníky.

Uvedené učebnice a tituly jsou využitelné při výuce dějepisu na naší škole, o případné potřebě jejich pořízení budete informováni vaším vyučujícím.

Nižší ročníky víceletého gymnázia (prima – kvarta)

Při výuce dějepisu na víceletém gymnáziu vycházíme z řady učebnic Dějepis od nakladatelství Fraus (http://ucebnice.fraus.cz/dejepis/). Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

dejepis6 fraus dejepis7 fraus dejepis8 fraus
dejepis9 fraus

Čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky víceletého gymnázia (kvinta – septima)

Pro výuku dějepisu na čtyřletém gymnáziu a studijních oborech SOŠPg je možné využít učebnic Dějepis pro gymnázia a střední školy od SPN (http://www.spn.cz/dejepis). Dále doporučujeme publikaci Dějepis na dlani od nakladatelství Rubico (www.rubico.cz)
O případné potřebě pořízení učebnic budete informování svým vyučujícím.

dejepis 1 dejepis 2 dejepis 3
dejepis 4 dejepisnadlani