Úspěch našich studentů na obhajobách prací SOČ 2016

Ve středu 11. května se na TUL konalo krajské kolo prací SOČ.

V několika oborech soutěžili se svými pracemi i studenti našich 3. a 4. ročníků, 3.L a septimy. Soutěž zahájil předseda národní komise SOČ svým projevem, který přednesl v aule budovy G TUL.

Zahájení SOČ 2016

 Poté začaly obhajoby v jednotlivých komisích podle oborů, do kterých byly práce SOČ zařazeny. Naši studenti si vedli výborně. Kromě zajímavých témat, která zpracovali dokázali svoje práce také perfektně prezentovat a suverénně obhájit před odbornou komisí.

Tereza Svatoňová (septima) zvítězila v oboru chemie,

Terka Svatoňová 1.m CHEMIE SOČ 2016

Janis Romanopulos (septima) byl na 1.místě v oboru biologie,

Janis SOČ 2016

Matěj Pur (septima) se umístil na 1. místě ve fyzice s prací Mapování radiace na oběžné dráze

Matěj Pur SOČ 2016 Matěj Pur 1.m FYZIKA SOČ 2016

a kategorii Zemědělství vyhrála Eliška Sojková (septima).

Eliška Sojková 1.m ZEMĚDĚLSTVÍ SOČ 2016

V oboru umění byla nejlepší Lenka Moravcová ze 3. A a ze stejné třídy vyhrála obor historie Kateřina Borisjuková. V oboru historie byl dále na krásném 2. místě Matyáš Hauser ze 3.L.

Velkým úspěchem bylo i 2. místo Barbory Balcarové v oboru zdravotnictví, kde dále soutěžily i další dvě studentky – Barbora Bienová ze 3.B  (5.místo) a na 6.místě se umístila s Magdaléna Lenfeldová (septima).

Vyhlášení 2 SOČ 2016

V kategorii zemědělství se na dalších stupních vítězů ocitly Martina Hradcová ze 3. A, která svou práci věnovala domácí výrobě piva a Lucka Pažoutová (septima), která se věnovala metodám získávání kofeinu z kávy.

Martina Hradcová 2.m ZEMĚDĚLSTVÍ SOČ 2016Lucie PažoutováMartina Hradcová 3.m ZEMĚDĚLSTVÍ SOČ 2016Vyhlášení SOČ 2016

Na 4.místě se dále v oboru Tvorba učebních pomůcek umístil Petr Hoffmann ze 3. A se svou Hoffmannovou sbírkou příkladů z fyziky a Tereza Štěpařová obsadila v oboru umění 8.místo.

Studenti našeho gymnázia opět potvrdili svými výkony u obhajob SOČ, že jsou velmi dobře jazykově i odborně vybaveni a všichni výborně reprezentovali na krajské úrovni naši školu.

RNDr. Alena Havlíková