Úspěch v Okresním kole Přehlídky recitátorů

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 proběhlo v budově DDM Větrník okresní kolo Přehlídky dětských recitátorů. Naši školu reprezentovaly Kateřina Sikorská a Zuzana Harazinová (obě ze sekundy).

Letošní ročník Přehlídky dětských recitátorů je v pořadí již 49. Velký zájem o recitaci dokazuje vysoký počet účastníků okresního kola – přehlídky se v letošním roce ve dvou dnech zúčastnilo 134 recitátorů z libereckých a dalších škol našeho okresu.

Kateřina Sikorská se ve 3. kategorii umístila mezi třemi postupujícími do krajského kola přehlídky. Zuzka Harazinová získala čestné uznání poroty.

Oběma dívkám blahopřejeme.