Úspěšná reprezentace naší školy na matematické olympiádě

Dne 5. 4. 2016 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorií Z6 – Z8. V kategorii Z6 (prima) obdržel plný počet bodů Jiří Vestfál, dalšími úspěšnými řešiteli byli Antonín Molčan, Zuzana Prouzová, Michaela Jahnová, Martin Břečka a Radim Kuc. V kategorii Z7 (sekunda) byli úspěšnými řešiteli Miriam Kounková a Dan Keršláger. V kategorii Z8 (tercie) získal plný počet bodů náš jediný reprezentant Jakub Landsperský. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.